Toekennings beleid

Pantex Foundation geeft invulling aan haar missie door partners te selecteren die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Deze partners streven naar het bewerkstelligen van een blijvend positieve verandering in de samenleving ten aanzien van voorlichting, leren en de arbeidsparticipatie van kinderen en (jong) volwassenen met autisme. De stichting steunt zowel organisaties in Nederland als initiatieven gericht op de Europese samenleving en de daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verleent Pantex Foundation ondersteuning gericht op advisering en voorlichting van deze organisaties

Reacties zijn gesloten.