PRIVACYREGLEMENT

Stichting Pantex Foundation gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van de Pantex Foundation, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Die verstrek je b.v. via de telefoon of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

De Pantex Foundation heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden als het gaat om onder andere het bieden van een leer-werkplek in Pantex Labs.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat en uitdrukkelijk in overleg met jou. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De Pantex Foundation gebruikt jouw gegevens tot maximaal 3 jaar na afloop van het werk-leertraject.

Delen met anderen

Pantex Foundation verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden na uitdrukkelijk overleg met jou.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een persoonlijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@pantexfoundation.nl.

Beveiliging

De Pantex Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via welkom@pantexfoundation.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Pantex Foundation kun je contact met ons opnemen via welkom@pantexfoundation.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

1 mei 2020

Reacties zijn gesloten.