Doel Pantex LAB

In Nederland heeft ongeveer 1% van de mensen een vorm van autisme. Het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse werkgevers zijn onvoldoende in staat mensen met autisme te begeleiden naar passend en betaald werk, wat leidt tot een hoge uitval onder jongeren tijdens of vlak na een opleiding. Dit leidt ertoe dat bijna driekwart van de mensen met autisme geen betaald werk vindt.

Pantex Foundation heeft als doel om mensen met autisme te begeleiden naar werk. Dat doen we onder andere met het Pantex Labs project — een leer-werk omgeving waar werkzoekenden en schoolverlaters met autisme werken aan innovatieve projecten aansluitend op hun opleidingsniveau. Daarbij leren ze vaardigheden op het gebied van ICT en data-analyse, twee sectoren met een enorme personeelsbehoefte. Binnen Pantex Labs wordt op een bedrijfsmatige manier gewerkt aan echte vraagstukken van bedrijven, zodat vanaf het begin de arbeidsvaardigheden van deelnemers centraal staan, en de leeromgeving zo veel mogelijk lijkt op een (latere) werkomgeving.

Pantex Labs is een innovatielab waar wordt gewerkt aan een breed scala aan technologie, zoals data-analyse en modellering, sensoren, kunstmatige intelligentie en machine learning. Daarbij staat inclusiviteit bij ons voorop — zodat iedereen kan profiteren van de kansen die moderne technologie ons bied, ook groepen die nu de aansluiting dreigen te missen in een wereld waarin ICT en data zo’n grote rol speelt. De projecten waar we aan werken zijn actueel en komen uit de praktijk, en worden begeleid door vakexperts.

Het leren van technische vaardigheden is belangrijk, maar het positief en duurzaam leren functioneren in een werkomgeving staat voorop. Pantex Labs werkt met een intake en assessment voordat tot deelname wordt besloten. We bieden vakbekwame en intensieve begeleiding, en de aanwezigheid van een jobcoach. Om de toegankelijkheid te waarborgen wordt van de deelnemers geen financiële bijdrage verwacht.

Pantex Labs is een traject naar werk. Na afloop van het traject hebben de deelnemers voldoende bagage om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, en daarmee een grotere kans op een duurzame baan. We werken met een breed netwerk van betrokken bedrijven, instellingen en organisaties. Door deelnemers direct te laten werken aan vraagstukken afkomstig uit haar netwerk, wordt de kans op doorstroming gemaximaliseerd. Op die manier vormt Pantex Labs een robuuste opstap tot de arbeidsmarkt.

Reacties zijn gesloten.