Onbeperkt aan de slag

Onbeperkt aan de Slag is een initiatief van werkgevers om de arbeidsmarkt voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking toegankelijk en transparant te maken. Onbeperkt aan de Slag is een landelijk digitaal platform waarop werkzoekenden een profiel kunnen aanmaken en werkgevers hun werkaanbod kunnen presenteren. Naast digitale contacten organiseert Onbeperkt aan de Slag, samen met de deelnemende werkgevers Meets & Greets .

Onbeperkt aan de Slag is ontstaan vanuit de vraag van werkgevers die openstaan voor mensen met een beperking, maar lastig rechtstreeks in contact kunnen komen met de doelgroep door de grote verscheidenheid aan bureaus en instanties. Door deze partijen. Hierdoor is er vaak geen inzicht in de totale doelgroep en is contact alleen mogelijk via een partij.

Daardoor is er behoefte aan transparantie op de arbeidsmarkt, naast de dienstverlening vanuit de overheid waardoor werkzoekenden zich kunnen profileren en werkgevers kunnen zoeken; een aanpak inclusief platform waarin men elkaar kan vinden.

Organisatie

Onbeperkt aan de Slag is een initiatief dat opereert vanuit een stichting met werkgevers, een vertegenwoordiging vanuit de doelgroep en vertegenwoordiging vanuit de deelnemende gemeentes in het bestuur.

De uitvoering van Onbeperkt aan de Slag vindt plaats door een sociale onderneming, WijzijndeOplossing BV.

Eventuele winsten/overschotten worden geïnvesteerd in de beweging Onbeperkt aan de Slag zelf en ingezet om de doelgroep en de werkgevers verder te ondersteunen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van Onbeperkt aan de Slag zijn:

  • de werkzoekende maakt zelf met of zonder hulp zijn of haar profiel aan
  • de werkzoekende blijft altijd eigenaar van het eigen profiel en de eigen data
  • de werkzoekende beslist zelf of hij of zij een begeleider koppelt en beslist daarmee ook zelf of en wie er mee kan kijken
  • het platform is niet bedoeld voor handhaving en/of controle
  • de werkgever plaatst eigen vacatures en ontvangt sollicitaties of besteedt dit uit aan een organisatie (bv uitzendbureau of WerkgeverServicePunt)

 

Duurzame plaatsing door goede samenwerking

Zowel begeleidende bureaus als overheidsinstanties kunnen de deelnemer als de werkgever begeleiden en faciliteren zodat het niet alleen tot een match komt maar tot een duurzame plaatsing.

Werkgevers werken door deelname aan de beweging Onbeperkt aan de Slag mee aan een genormaliseerde en meer transparante arbeidsmarkt, waarin werkzoekenden zichtbaar zijn en worden gevonden en geselecteerd op basis van wat kan.

 Nieuwe kansen

voor werkgevers

en werkzoekenden.

Naar de site

Reacties zijn gesloten.