Missie & Visie

Missie

De missie van Stichting Pantex Foundation is om zo veel mogelijk (jonge) mensen met ASS duurzaam aan een passende baan te helpen, primair in de IT-Branche. Pantex Foundation wil op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen en organisaties om dit te realiseren. Deze ondersteuning bestaat uit het opleiden van jongeren met ASS en het ondersteunen van mensen met ASS bij het verkrijgen van een baan. Daarnaast richt Pantex Foundation zich ook tot organisaties die een medewerker met een ASS in dienst willen nemen.

 

Visie

Aan de missie ligt een visie ten grondslag, waarom mensen met ASS zo goed inzet baar zijn op bepaalde terreinen, waarbij de IT bij uitstek hiervoor geschikt is. De Nederlandse IT branche zal in toenemende mate behoefte hebben aan vakmensen. Een deel van de 190.000+ mensen met Autisme (Autisme Spectrum Syndroom: ASS) in Nederland is goed in staat om hoogwaardige IT-gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Echter, het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse werkgevers zijn onvoldoende in staat om (jonge) ASS-ers te begeleiden naar passend en betaald werk. Daarbij horen goed passende werk- en leeromstandigheden, een goed passend werk- en leeraanbod en een aangepaste werkomgeving. Mensen met ASS zijn vaak zeer capabel en hoog opgeleid. De werk- en leeromstandigheiden zijn echter dusdanig belangrijk voor deze groep, om uitval te voorkomen.

Reacties zijn gesloten.