Regionaal Autisme Centrum

Als je autisme hebt, heb je het altijd en overal. Autisme moet dan ook niet enkel en alleen behandeld worden in een behandelkamer van een instituut, autisme is een bijzonderheid die vraagt om ondersteuning op allerlei levensgebieden. Wanneer je dat nodig hebt, in een bepaalde fase van je leven. En vooral niet wanneer je dat niet nodig hebt. Bij het Regionaal Autisme Centrum zien we autisme als een onderdeel van je leven. Niet als een ziekte die geneest maar als een eigenschap waar je mee kunt leren omgaan.

In de provincies Noord-Brabant en Limburg heeft het Regionaal Autisme Centrum zich ontwikkeld tot hét expertisecentrum op het gebied van autisme.

Missie:

Het Regionaal Autisme Centrum biedt passende ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden, in al hun levensfasen en op alle levensgebieden. Daar waar en wanneer dat nodig is. Dat is onze missie.

Visie:

Aan onze missie ligt een visie ten grondslag waarin autisme niet gezien wordt als een stoornis die behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid. Een bijzonderheid die benaderd wordt vanuit de levensloop en op alle levensgebieden. Autisme is immers pervasief, van invloed op alle levensgebieden. Je wordt ermee geboren waarna het een onderdeel van je is en blijft. Autisme verdwijnt helaas niet maar je kunt er wél mee leren omgaan. Absoluut. Daarbij kent iedere fase in het leven zijn eigen uitdagingen. En daar komt onze kracht om de hoek kijken: onze levensloopbenadering. Wij kennen onze cliënten, hun dossier, hun uitdagingen en hebben, in iedere fase van hun leven, de juiste mensen en middelen om ervoor te zorgen dat cliënten veranderende uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Kernwaarden:

In ons volledige ondersteuningsprogramma en bij alle mensen die in onze organisatie werken, zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

• We werken vanuit eigen kracht en eigen regie van onze cliënten.
• We werken professioneel en bieden perspectief aan onze cliënten.
• We werken samen vanuit verbinding met cliënten en partners.
• We erkennen de talenten en de authenticiteit van cliënten en medewerkers.
• Kwaliteit staat centraal.

Arbeidsbegeleiding

Als iemand met autisme al betaald werk heeft, kunnen wij zorg dragen voor de arbeidsbegeleiding op de werkplek. Je kunt daarbij denken aan advies over de inrichting en de organisatie van het werk, maar ook aan het inwerken en trainen op de werkplek: het aanleren van handelingen en trainen van benodigde vaardigheden. Ook voor het opsporen en verhelpen van storingen in de arbeidssituatie (bij calamiteiten of crisis) kun je bij ons terecht. Omdat het functioneren van de werknemer sterk gerelateerd is aan de werkgever en collega’s, begeleiden we ook hen.

Video over arbeidsbegeleiding

Naar de site

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.