Initiatieven

Pantex Foundation richt zich op de volgende twee programma’s ten behoeve van het publieke belang:

Sociale Initiatieven

Pantex Foundation staat voor een samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen. Het bevorderen van participatie in de samenleving is een belangrijk aspect.

Pantex Foundation richt zich vooral op voorlichting gericht op arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorlichting

Pantex Foundation richt zich op voorlichting naar de samenleving over arbeidsparticipatie door arbeidsbeperkten waarmee het publieke belang wordt gediend.

Deze voorlichting heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve beeldvormingscampagne rondom het in dienst nemen van arbeidsbeperkten uit de doelgroep.

De campagne zal worden ondersteund door praktijkvoorbeelden van de sociale initiatieven. Deze voorlichting is gericht op mensen met autisme, overheden, belangenverenigingen van mensen met autisme, ggz instellingen, (sociale) ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden.

De uitwerking van deze voorlichting moet zijn dat partijen actief bijdragen aan het realiseren van leerwerk plekken gericht duurzame arbeidsparticipatie voor de mensen uit de doelgroep, wat zou kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid in de maatschappij en afname van zorgvraag.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.