ANBI gegevens

Link naar :  Beleidsplan en Begroting 2018 – 2020

Link naar  : Jaarcijfers

Beloningsbeleid citaat uit de statuten:

Art. 4.5 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Reacties zijn gesloten.